Chỉ

Ước mơ về đất tượng trưng cho nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ hoặc năng suất. Các nền tảng cho sự tăng trưởng và khả năng sinh sản trong cuộc sống của bạn. Có tất cả mọi thứ bạn cần để phát triển. Một sự phản ánh về cách ổn định hoặc may mắn… bạn cảm thấy khi cố gắng xây dựng một cái gì đó cho chính mình. Nếu đất khô và cứng, sau đó nó có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn có cảm giác hạn chế hoặc may mắn để có bất kỳ cơ hội nào cả. Một số loại thay thế hoặc hỗ trợ là cần thiết để phát triển mạnh. Cảm thấy rằng cuộc sống là không công bằng hoặc khó khăn hơn cho bạn.