Phát hành

Giấc mơ về tình cờ rơi một cái gì đó có thể phản ánh cảm giác bất cẩn hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ. Cảm giác rất tiếc là bạn đã bỏ lỡ một cơ hội thông qua các ngón tay của bạn. Ước mơ về việc thả một cái gì đó vào mục đích có thể phản ánh một mối quan hệ, thiết kế, ý tưởng hoặc tình hình mà bạn đã chọn cho rộng. Cảm thấy điều gì đó không quan trọng. Hãy xem xét ý nghĩa của những gì đang được loại bỏ.