Hiccup

Nếu bạn có trục trặc trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy đại diện cho các kích thích và trở ngại bạn sẽ phải đối phó với. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ có được tốc độ để đạt được mục tiêu của bạn.