Đôi

Ước mơ về tương tự của riêng bạn tượng trưng cho mối quan tâm của bạn về việc bị xuyên tạc hoặc thay thế. Cảm thấy rằng ai đó có thể thay mặt bạn. Nó cũng có thể là đại diện của cảm xúc của bạn hướng tới việc được giúp đỡ sau lưng của bạn. Không thích được nói chuyện về cho. Một người bạn đại diện nguy hiểm hoặc không có sự cho phép của bạn. Tiêu cực, nhìn thấy tương tự của riêng bạn có thể đại diện cho việc kiểm tra những suy nghĩ và cảm xúc của người mơ về những hành động phủ định của mình. Sốc để tìm hiểu rằng bạn đã làm điều gì đó xấu hoặc khó chịu (như nghe một câu chuyện về bản thân bạn say rượu hoặc ngáy). Cảm thấy đóng khung hoặc lắp đặt. Cảm xúc của bạn về một lời nói dối về bạn. Ngoài ra, nhìn thấy tương tự của riêng bạn có thể đại diện cho ghen tuông hoặc cảm giác ngu ngốc mà bạn đã không làm điều gì đó cho chính mình đầu tiên. Tích cực, nhìn thấy tương tự của riêng bạn có thể phản ánh một người hữu ích hoặc các nguồn lực trong cuộc sống của bạn những người làm những điều thay mặt cho bạn để giúp bạn mà không yêu cầu. Ai đó có thể đã làm một cái gì đó cho bạn rằng trước tiên bạn không tin là có thể.