Strippers

Giấc mơ về một vũ nữ thoát y tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của cô mà khiêu khích hoặc cám dỗ người khác. Bạn hoặc một người nào khác đang cung cấp một cái gì đó mong muốn với không có ý định bàn giao nó hơn. Một vũ nữ thoát y điểm đến triển vọng của việc có một cái gì đó mà luôn eludes bạn.