Thú ăn kiến

Ước mơ với một thú ăn kiến tượng trưng cho cảm xúc của bạn về bản thân bạn hoặc những thứ khác của hành động đó là đáng chú ý bất thường hoặc quá lạ cho người khác. Lợi ích mà những người khác tìm thấy lập dị, thô hoặc Nerdy. Tôi thích những điều mà những người khác không hiểu hoặc bị đẩy lùi. Ngoài ra, một con kiến-cháo có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn không quan tâm đến thói quen bất thường của người khác. Tiêu cực, một thú ăn kiến có thể đại diện cho một nỗi ám ảnh với cái gì đó là rất khó chịu hoặc gây phiền nhiễu cho người khác.