Bão tuyết

Để hiểu rõ hơn về giấc mơ này, cũng đọc giải thích của Blizzard.