Bão, gió, đi bộ

Nếu bạn ước mơ nhận được đánh bắt trong một Gale, như một giấc mơ đại diện cho việc quản lý bị mất của những điều bạn không bao giờ có một quyền lực để quản lý. Có lẽ giấc mơ cho thấy rằng bạn cố gắng tìm cách khác để đối phó với các vấn đề. Mặt khác, giấc mơ có thể đề nghị bạn trở nên tích cực và vui vẻ hơn.