Mắt thứ ba

Giấc mơ về con mắt thứ ba tượng trưng cho việc cập nhật trực quan. Niềm tin của bạn, sợ hãi, mong muốn hoặc một cái gì đó bạn đang nghĩ là đến đúng sự thật. Mắt thứ ba có thể được tốt hay xấu, vì điều này có thể phản ánh những thành tựu của cả hai mẫu suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực. Nhìn thấy con mắt thứ ba của một người khác có thể đại diện cho sự lựa chọn hoặc các mô hình suy nghĩ mà đến với cuộc sống dựa trên những cảm xúc trung thực nhất của họ hoặc những kỷ niệm của người đó. Ví dụ: một người mơ ước nhìn thấy tổng thống George Bush W. với một con mắt thứ ba. Xem hầu hết các trung thực của ông về Bush là ông là người sản xuất quyết định tồi tệ nhất bao giờ hết. Trong cuộc sống thực, người đàn ông đã trực giác nhận thấy quyết định khủng khiếp của ông chủ của tất cả các thời gian đến điểm phá sản của công ty. Đó là, nếu như ông chủ của mình không thể làm cho một quyết định tốt, ngay cả khi ông muốn.