Ngón tay đấu vật

Ước mơ về đấu vật thumb tượng trưng cho một nỗ lực để khẳng định quyền lực trong một cách không đe dọa. Ngoài ra, bạn có thể đấu tranh để duy trì toàn quyền kiểm soát một tình huống hoặc cố gắng để chứng minh cho một người nào đó theo cách của bạn là tốt hơn.