Tính tition

Nhìn thấy một tition trong giấc mơ đại diện cho tài sản khuyến khích trong các hoạt động chuyên nghiệp và cảm xúc tốt, gây ra bởi một mối quan hệ.