Phát-đĩa

Ước mơ của một người chơi kỷ lục tượng trưng cho sự tự do để cảm thấy như bạn vui lòng, khi bạn muốn mà không bị gián đoạn.