Giờ giới nghiêm

Giấc mơ với một giới nghiêm tượng trưng cho bạn hoặc người khác là rất nhạy cảm với không có gì nguy hiểm hoặc mạo hiểm xảy ra ở tất cả. Tiêu cực, một lệnh giới nghiêm có thể phản ánh gánh nặng của những kỳ vọng của người khác.