Mắt cá chân

Nếu bạn mơ thấy mắt cá chân của bạn nó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó là một dấu hiệu cho thấy cần giúp đỡ khi nó di chuyển đúng hướng. Trước hết bạn cần phải tìm ra nơi bạn đang đi… và sau đó cố gắng tìm một người mà bạn có thể tin tưởng, những người sẽ giúp bạn đi đúng cách và thấy mình là hạnh phúc như bạn có thể được.