Nhân viên

Nếu bạn mơ ước của các công nhân và sau đó là ước mơ cho thấy sự cần thiết cho nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống của bạn, tất cả mọi thứ bạn đang làm.