Lao động

Mơ ước rằng bạn đang làm việc, cho thấy rằng bạn có mục tiêu mà sẽ có rất nhiều công việc khó khăn để thực hiện. Nếu bạn là một người phụ nữ và một giấc mơ đó là trong lao động, cho thấy mong muốn của bạn để có thai và bắt đầu một gia đình.