Công việc nhà

Ước mơ về cách làm việc công tác tượng trưng cho một quan điểm hoặc tình huống được khôi phục trở lại bình thường của nó. Một trong những tình huống trong cuộc sống của bạn mà bạn đưa cho các cấp hoặc rằng bạn đã đặt là để giữ cho nó trở lại bình thường. Bạn có thể đã bị phá vỡ hoặc bị phân tâm và bây giờ tập trung vào làm một cái gì đó quay trở lại những gì bạn đang phải làm.