Trong suốt

Nếu bạn mơ thấy một cái gì đó trong suốt, sau đó một giấc mơ như vậy chỉ ra khả năng của bạn để xem mọi người rõ ràng và được cởi mở với những người xung quanh bạn. Sự rõ ràng của thu hút người dân và làm cho họ tin rằng, tin tưởng và phụ thuộc vào bạn.