Rags

Để xem cũ, rags rách được giải thích như là ước mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bạn đang làm sạch các vấn đề cũ và các vấn đề. Mơ ước rằng bạn đang mặc rags có nghĩa là nỗi lo và lo lắng về tự hình ảnh của bạn.