Máy

Để xem hoặc đi xe máy kéo trong giấc mơ của bạn, nó đại diện cho bạn nếu bạn đang cưỡi máy kéo trong một giấc mơ và sau đó là ước mơ cho thấy sự sáng tạo và trí thông minh bạn có. Máy kéo cũng là một chiếc xe rất lớn, mà chỉ khả năng của mình để quản lý ngay cả những nhiệm vụ khó khăn nhất và các dự án…