Tự kỷ

Giấc mơ của một ai đó với chứng tự kỷ có thể đại diện cho những khó khăn trong giao tiếp hoặc biết thông qua một ai đó. Lương tâm của bạn của những người khác purposely không lắng nghe lý do hoặc cảnh báo. Nó cũng có thể là đại diện của cảm xúc về những người khác được như vậy cứng đầu hoặc kiêu ngạo mà họ nghe thấy tất cả mọi thứ mà nói với họ và không bao giờ làm bất cứ điều gì về nó. Cảm xúc của ông thất vọng với những người khác, thích được thiếu sót, bất chấp lời khuyên hoặc cảnh báo của ông. Ước mơ của đang được autistic có thể đại diện cho những khó khăn trong lắng nghe lý do hoặc cảnh báo. Bạn cũng có thể gặp khó khăn cho một người nào đó mà bạn không tôn trọng. Nhận thức đầy đủ về những gì đang được nói với bạn, nhưng thích thất bại bởi vì bạn là quá kiêu ngạo, xấu hổ hoặc sợ làm điều gì đó. Ngoài ra, đang được autistic có thể phản ánh bất an mà bạn có để không được như những người khác.