Cúp

Những giấc mơ về một cúp tượng trưng cho sự công nhận là tốt nhất tại một cái gì đó. Một lời nhắc nhở về sự vượt trội hoặc trạng thái của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của cảm giác rằng cái gì đó đã đạt đến bạn làm cho bạn tốt hơn so với những người khác. Ghi nhận cho công việc khó khăn của bạn.