Troll hoặc trol

Để xem một troll trong giấc mơ của bạn chỉ ra rằng bạn có một tự nhận thức thấp về bản thân bạn. Bạn có cảm giác vô dụng đôi khi? Nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn đang giam giá trị bản thân hoặc người khác. Ngoài ra, mơ ước của troll có thể đại diện cho một ai đó trong cuộc sống thức dậy của bạn, những người cần phải thoát ra. Có thể bạn đang bị bao quanh bởi những người bạn không trung thực. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc ý nghĩa của lùn.