Thổ nhĩ kỳ

Nếu bạn nhìn thấy một gà tây trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn đã ngớ ngẩn. Có lẽ bạn không có khả năng nhìn thấy những điều rõ ràng. Peru bay trong một giấc mơ là biểu thị cho misbalance. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ là chết, sau đó nó cho thấy rằng bạn sẽ mất sự tôn trọng. Nếu bạn đã săn bắn Peru, sau đó nó thông báo về việc nhận thức rằng bạn sẽ vượt qua hành vi không lành mạnh. Hãy xem xét rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một biểu tượng của lễ kỷ niệm như Lễ Tạ ơn, nơi mà tất cả mọi người sẽ nhận biết nhau.