Wade

Nếu bạn đang lội nước, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy ảnh hưởng bạn có trong những cảm xúc của bạn. Tùy thuộc vào trạng thái của nước, giấc mơ được giải thích một cách khác nhau, ví dụ, nếu nước quá sâu, sau đó nó cho thấy rằng bạn đã mất quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đi lên và quản lý tình hình mình một lần nữa.