Mương

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một mương, nó được ngăn chặn rằng có cái gì đó trong cuộc sống thức dậy của bạn mà bạn cần phải tránh. Hãy xem xét các biểu tượng cũng được ném và như là một biểu hiện PT của tội lỗi của bạn cho rơi ra khỏi trường học, công việc, cuộc hẹn, vv Nếu bạn đang ngủ và mơ ước rằng trong giấc mơ bạn rơi vào một con mương, nó chỉ ra rằng bạn có thể đi vào một cái bẫy.