Xấu hổ

Giấc mơ về sự xấu hổ tượng trưng cho cảm giác tội lỗi, xấu hổ, mất an ninh hoặc thấp lòng tự trọng. Cảm giác mạnh mẽ của sự thất bại hoặc để cho người khác xuống. Ngoài ra, thơ mộng của sự xấu hổ có thể phản ánh cảm xúc mà bạn không hoàn hảo một cách nào đó. Bạn có thể được quá chính mình.