Wart, nhãn hiệu, vết ố

Giấc mơ mà bạn có một mụn cóc (thương hiệu hoặc địa chỉ) trên khuôn mặt hoặc cơ thể của bạn, tượng trưng cho rằng một cái gì đó đang trở nên tham gia vào công việc của bạn trong một cách mà không phải là cần thiết hoặc bất cứ điều gì. Tình trạng này hoặc người đang can thiệp với sự tôn trọng cá nhân của bạn. Mặt khác, nó cho thấy rằng bạn không thể nhận được sự chấp thuận của người khác.