Phòng Locker

Nếu bạn đang ở trong phòng thay đồ trong một giấc mơ, sau đó như một giấc mơ cung cấp để mất một thời gian và thư giãn. Có thể có rất nhiều căng thẳng, những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn thức dậy. Giấc mơ cũng có thể cho thấy mong muốn của bạn để tiếp tục những điều được thực hiện một cách chính xác hơn là trong sự hỗn loạn này. Có lẽ có ai đó trong cuộc sống của bạn những người cung cấp cho bạn rất nhiều căng thẳng? Giấc mơ cũng có thể biểu thị với mong muốn tự do và độc lập.