Rượu

Nếu bạn đang uống rượu trong giấc mơ của bạn, sau đó ước mơ này công bố Lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Để phá vỡ rượu chai trong giấc mơ chỉ ra rằng bạn đang rất hài lòng về niềm đam mê của bạn và lạm dụng quá nhiều.