Violon

Nhìn thấy một violon trong giấc mơ đại diện cho sự hài hòa trong một mối quan hệ hoặc sự cân bằng ở nhà.