Trinh

Giấc mơ về trinh nhân tượng trưng cho bạn hoặc một số khía cạnh của cá tính của bạn mà là vô tội, Immaculate hoặc thiếu kinh nghiệm. Bạn hoặc một người không thích chính mình được nêu ra. Tiêu cực, trinh có thể phản ánh cảm xúc về bản thân hoặc người khác đang quá sợ hãi hoặc bất lực để vui chơi. Giấc mơ mất trinh tượng trưng cho sự ngây thơ hoặc bị mất ngây thơ. Tích cực, mất trinh của bạn có thể đại diện cho vui chơi cho lần đầu tiên một cách không bao giờ trước khi có kinh nghiệm. Cảm thấy tốt về việc đạt được quyền lực hoặc chiến thắng. Tiêu cực, mất trinh có thể phản ánh cảm giác về sự mất mát của toàn vẹn hoặc được tarnished.