Chuyến bay

Ước mơ về việc là một chuyến bay tượng trưng cho nhận thức của bạn về bản thân đang được tham gia vào một dự án mới hoặc kế hoạch của một số loại. Một cái gì đó mới đã bắt đầu hoặc là về để bắt đầu.