Web cẩm

Giấc mơ với một cam web tượng trưng cho sự rõ ràng tuyệt đối về những suy nghĩ, cảm xúc hoặc hoạt động của bạn cho những người khác. Bạn đang làm một cái gì đó để đảm bảo rằng ý định hoặc mục tiêu của bạn là hiển nhiên cho người khác. Bạn cũng có thể muốn chứng minh hoặc hiển thị những người khác mà bạn không ẩn bất cứ điều gì. Những ước mơ về những người không mong muốn những người xem cam web của bạn tượng trưng cho rất nhiều thông tin cá nhân hoặc riêng tư được tiết lộ về bạn. Đang cởi mở, Trung thực, hoặc cố gắng để chứng minh mình có thể đã bị sa thải hoặc xấu hổ.