Xylophone

Trong giấc mơ nhìn thấy một Xylophone chỉ ra khả năng của bạn để đạt được mục tiêu và kế hoạch của bạn. Bạn sẽ được công nhận là người vì công việc khó khăn của bạn, bạn sẽ được xem xét với sự tôn trọng tuyệt vời.