Zero

Nếu bạn đã để xước mình trong một giấc mơ, sau đó bạn có thể hiển thị các cảm giác vật lý thực tế bạn đã cảm thấy trong khi ngủ. Nếu không thì giấc mơ là biểu hiện mệt mỏi và phiền toái rằng đó là đau khổ. Có lẽ điều gì đó đã gây phiền toái cho bạn trong một thời. Giấc mơ cũng có thể hiển thị xu hướng của bạn để làm tất cả mọi thứ từ đầu.