Vỏ bọc

Khi bạn ước mơ của may, Hem, như một giấc mơ cho thấy một phần do dự của cá tính của bạn. Mặt khác, giấc mơ cho thấy phần hoàn thành của cuộc đời mình.