Thấp

Mơ ước của một cái gì đó ít hơn chiều cao trung bình từ trên xuống dưới hoặc trên mặt đất, đại diện cho sự vượt trội của người mơ mộng. Để ước mơ-một ai đó là thấp có nghĩa là cái gì đó là bên dưới bạn. Bạn có thể là không khí hàng đầu hoặc bạn đang lên cho một cái gì đó hoặc một ai đó. Ngoài ra, giấc mơ có nghĩa là bạn có thể đã bỏ qua nó.