Cán cân công lý

Khi mơ ước của sự cân bằng của công lý, sau đó nó cho thấy yên bình, thanh thản và cân bằng. Nó cũng có thể chỉ ra một trong những Zodiacs-Libra.