Khinh khí cầu

Nếu bạn đang ở trong một khinh khí cầu nóng, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn kết thúc tất cả các quá khứ tiêu cực. Đó là thời gian để di chuyển trên. Giấc mơ cũng có thể cho thấy rằng bạn không cảm thấy mặt đất trong một số khía cạnh của cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn nên ngừng được phù phiếm và bắt đầu hành động như một người lớn. Mặt khác, giấc mơ có thể tượng trưng cho trạng thái tâm trí của bạn, nơi bạn cảm thấy được nâng lên bởi một số mối quan hệ, tình yêu hay bất kỳ thành công nào khác.