Bandit

Nếu bạn mơ ước được một bandit tượng trưng cho nạn đói tình dục của bạn. Hình như bạn muốn được thêm thân mật với một người nào đó nhiều hơn giai đoạn này của cuộc sống của bạn.