Phụ kiện

Giấc mơ về bản thân các phụ kiện tượng trưng cho cảm giác không đầy đủ. Bạn có thể cảm thấy rằng cái gì là mất tích trong cuộc sống của bạn. Một phụ kiện cũng có thể là đại diện của một phụ thuộc. Ngoài ra, một phụ kiện có thể đại diện cho accentuation. Một cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà làm cho tất cả mọi thứ tốt hơn.