Barber

Nếu bạn với thợ cắt tóc ước mơ và muốn biết thêm về giấc mơ này, hãy tìm ý nghĩa của thợ làm tóc.