Chip

Làm một cái gì đó, như nhìn thấy, ăn hoặc hành động nào khác, với khoai tây chiên kiểu Pháp, khi bạn đang mơ ước, có thể được hiểu là tượng trưng của sự vật, mà không có mục đích nghiêm trọng hoặc giá trị, nhưng vẫn cần phải được theo dõi chặt chẽ. Những điều, mà có một phẩm chất nhất định và là hư không, không nên bỏ qua.