Clap

Nếu ai đó đã vỗ tay trong một giấc mơ, sau đó nó có thể đại diện cho Quest của họ để phê duyệt. Bạn muốn được người khác chấp nhận. Để giải thích chi tiết hơn về giấc mơ này, vui lòng tham khảo ý nghĩa của cây cọ.