Giấc mơ về spanking tượng trưng cho một hình phạt nhục nhã hoặc lúng túng. Một khiển trách lúng túng hoặc nói chuyện thấp với một ai đó. Tiêu cực, Đánh đòn có thể phản ánh nạn nhân của một ai đó hiển thị chúng rằng bạn là ông chủ. Quyết đoán hành vi thống trị lúng túng. Những ước mơ về việc bị đập có thể phản ánh cảm xúc về một khiển trách lúng túng. Cảm thấy trống rỗng hoặc làm nhục vì ai đó nói xấu của bạn. Cảm thấy rằng ai đó đã chỉ ra rằng họ là ông chủ. Những giấc mơ về khiêu dâm hoặc tình dục spanking tượng trưng cho thấy dễ chịu của tổng số kiểm soát hoặc thống trị trong một số khu vực của cuộc sống của bạn. Cho phép người khác cảm thấy tốt, ghi nhận mình là quyết đoán hay mạnh mẽ.

Nếu ai đó có một spanking, sau đó là một giấc mơ tượng trưng cho Thái độ trẻ con của họ hướng tới một số điều. Nếu đó là bạn của những người trúng một ai đó, sau đó có nghĩa là những người khác làm phiền bạn.