Cookie

Mơ ước về một cookie hoặc ăn trong giấc mơ của một cracker, có thể chỉ ra rằng bạn có xu hướng chăm sóc các nhu cầu của người khác ngoài của riêng bạn. Bạn dành thời gian của bạn tìm kiếm những người khác và kết quả là, bỏ bê nhu cầu của bạn. Giấc mơ cũng có thể là một sự chơi chữ trên Crack cô ấy. Có lẽ bạn đang cố gắng để có được một ai đó để tiết lộ thông tin nhất định hoặc bí mật.