Hoods

Giấc mơ với một nắp tượng trưng cho một thái độ hay tâm lý đó là tập trung vào việc được chú ý bởi những người khác như là hoàn toàn trung thực và thụ động. Cảm thấy tốt, chú ý không bao giờ làm điều gì sai cả. Bạn hoặc một người nào khác đang được coi là một thiên thần nhỏ hoàn hảo tuyệt vời hoặc vượt quá phê duyệt. Tiêu cực, một chiếc mũ trong một giấc mơ có thể phản ánh một tâm lý đó là che chở hoặc quá trung thực cho nó là của riêng tốt. Chọn để được hẹp-minded hoặc che chở. Bạn đang lo lắng hơn về hiển thị trung thực hoặc loại. Hành vi quá cũ. Sợ không được nhận thấy như là một người thụ động hoàn toàn trung thực.