Lâu đài cát

Mơ ước rằng bạn là những lâu đài xây dựng cát, cho thấy rằng bạn không phải xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc hoặc một cái gì đó sẽ kéo. Giấc mơ cho thấy ảo tưởng của sự vĩ đại.