Cent, cent, trăm

Để xem đồng xu trong quá trình mơ ước bodes tốt tốt cho bạn. Giấc mơ này cho thấy nỗi sợ nghèo đói của bạn hoặc một số mất mát tài chính. Nó cũng thường được kết nối với tài năng của mình, nguồn lực và kiên trì. Đừng nhấn mạnh khả năng của bạn. Nếu Penny là rực rỡ, sau đó nó có nghĩa là may mắn. Để tìm đồng xu trong giấc mơ của bạn, ông cho thấy rằng bạn đang khám phá tài năng ẩn của bạn và sẵn sàng để mở ra tiềm năng của bạn.